De Gezonde Huiskamer

De Gezonde Huiskamer

De Gezonde Huiskamer is een mobiele bus die op verschillende plekken in Noord-Nederland staat. De Gezonde Huiskamer geeft inwoners de kans om te checken hoe het met de gezondheid is gesteld en biedt goede mogelijkheden om over leefstijl en gezondheid in gesprek te gaan aan de hand van een online vragenlijst en lichamelijke testen. Zo is het mogelijk om in de Gezonde Huiskamer bijvoorbeeld de BMI te berekenen, de knijpkracht te testen en worden er vragen gesteld over o.a. sociale contacten, voeding en bewegen. Bij de leefstijlcheck staat Positieve Gezondheid centraal. Voor bezoekers is de check gratis en deze wordt afgenomen door een leefstijladviseur. Aanmelden vooraf is niet nodig, iedereen kan gewoon binnenlopen. De leefstijladviseur blijft gedurende het hele proces bij de persoon die getest wordt, alles wordt stapsgewijs uitgelegd. De check duurt ongeveer 20-30 minuten en na afloop krijgt men de uitslag meteen mee op papier of via email. Na de check weten de inwoners hoe gezond zij zelf zijn en krijgt men tips om gezonder te worden en te blijven.

Voor een actueel overzicht waar de Gezonde Huiskamer binnenkort staat, kijk op Agenda – Meer Gezonde Jaren.

PIE-studie

In het najaar 2022 en voorjaar 2023 zijn deelnemers van de Gezonde Huiskamer uitgenodigd om mee te doen met de PIE-studie. Voor nu worden er geen nieuwe deelnemers van de Gezonde Huiskamer uitgenodigd voor deelname aan de PIE-studie.