Voor aanbieders

Opzet van de PIE-studie

De preventieve integrale e-health aanpak oftewel de PIE-aanpak wordt op verschillende locaties in Nederland aangeboden. Elke locatie biedt de aanpak aan op een manier die past binnen hun werksituatie. Kijk per locatie wie de lokale samenwerkingspartners zijn. Mensen die deelnemen aan de PIE-aanpak, worden uitgenodigd mee te doen met de PIE-studie. Hoe men precies wordt uitgenodigd voor de studie, kan per locatie verschillen.
In de PIE-studie vragen we niet alleen deelnemers van de aanpak naar hun ervaring maar zijn we ook benieuwd naar wat de betrokken zorg- en welzijnsprofessionals van de preventieve integrale e-health aanpak vinden.

Doel van de studie

In deze studie onderzoeken we wat mensen ervan vinden als ze met een online vragenlijst en een persoonlijk gesprek meer met hun gezondheid aan de slag gaan. Deze aanpak noemen we de ‘preventieve integrale e-health’ of de PIE-aanpak (klik hier voor een uitgebreide beschrijving). We zijn hierbij vooral geïnteresseerd in mensen met een lagere sociaaleconomische positie.
We onderzoeken het effect van de PIE-aanpak op de algemeen ervaren gezondheid van de deelnemers. Ook onderzoeken we het proces rondom (het starten met) werken met de PIE-aanpak. We zijn benieuwd hoe dit u als zorg- of welzijnsmedewerker bevalt en wat u ziet als zaken die het makkelijker of moeilijker maken om met de PIE-aanpak te werken.

Wat houdt de studie in?

Wij versturen een uitnodiging om mee te doen met onze studie als aanbieder van de PIE-aanpak via onze lokale samenwerkingspartners. U kunt meedoen aan onze studie als u deelnemers begeleidt met de PIE-aanpak (binnen uw organisatie kan dit anders genoemd worden) bij één van de deelnemende locaties aan het project Stimulering gezondheid achterstandsgroepen door persoonlijke preventie via e-health van VitaValley en Pharos. U kunt ook meedoen als u heeft meegewerkt in de organisatie van het implementeren van de PIE-aanpak.
Als u mee wilt doen met de studie, geeft u eerst online toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Als u meedoet met de studie, vragen we u éénmalig een online vragenlijst in te vullen over het proces. Ook willen we zorg- en welzijnsprofessionals persoonlijk interviewen over hun ervaring. U geeft op het toestemmingsformulier aan of u mee wilt doen met een interview. Ongeveer een maand na het invullen van de vragenlijst wordt u dan uitgenodigd voor een interview. Dit interview duurt ongeveer 60-90 minuten en kan naar wens online of tijdens een persoonlijke afspraak plaatsvinden. Uw reiskosten worden vergoed wanneer dit nodig is.

Vrijwillig

Deelname aan de studie is geheel vrijwillig. U kiest zelf of u meedoet. Als u niet meedoet, verandert er niks voor u. U kunt ook altijd stoppen tijdens de studie als u niet meer mee wilt doen. U hoeft hier geen reden voor te geven. Laat ons weten dat u wil stoppen met de studie via het contactformulier.

Gegevens

We gaan zorgvuldig om met alle gegevens die u met ons deelt. Alles wat u invult in de vragenlijsten of wat u vertelt tijdens het interview blijft vertrouwelijk. Dat betekent dat we uw contactgegevens nooit delen met anderen. Alleen een samenvatting van de studiegegevens wordt openbaar gemaakt.
We werken per locatie met de gemeente en/of zorg- en welzijnsorganisaties die de PIE-aanpak aanbieden en doen een lokale terugkoppeling van de resultaten. Hoewel we zorg dragen dat hierbij nooit namen en functies genoemd worden, kunnen we bij kleine pilots niet garanderen dat resultaten volledig onherleidbaar zijn.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving over hoe we omgaan met uw privacy.

Vragen?

Als u aanbieder bent en meedoet met de studie of geïnteresseerd bent om mee te doen, kunt u uw vragen telefonisch stellen aan één van de onderzoekers via 010-7041397.
Als u uw vragen liever online stelt, kunt u het contactformulier invullen of een e-mail sturen naar PIE.studie@erasmusmc.nl.