Overige informatie

Financiering

De PIE-studie wordt gefinancierd door de ZonMw en de Noaber Foundation. Meer informatie over ZonMw kunt u vinden op www.zonmw.nl/nl/over-zonmw. Meer informatie over de Noaber Foundation kunt u vinden op www.noaber.com.

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees hieronder hoe uw privacy wordt beschermd als u deelneemt aan de PIE-studie.

Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens vooraf aan de studie uw toestemming. Alleen als u akkoord gaat, gebruiken we uw gegevens. In deze studie verzamelen, gebruiken en bewaren twee soorten informatie: contactgegevens en studiegegevens. Contactgegevens gebruiken we om u uit te nodigen voor de vragenlijsten en het groepsgesprek of interview. We delen deze contactgegevens nooit met anderen.

Studiegegevens zijn de gegevens die u invult in de vragenlijsten en wat u vertelt tijdens het groepsgesprek of interview. Ook gebruiken we een deel van de antwoorden die u geeft in de online vragenlijst Mijn Positieve Gezondheid of Persoonlijke Gezondheidscheck (deelnemers). Studiegegevens worden gebruikt om de vragen in deze studie te kunnen beantwoorden en de antwoorden op die vragen openbaar te kunnen maken. Alleen een samenvatting van de studiegegevens wordt openbaar gemaakt, in vaktijdschriften en op deze website. Deze samenvatting wordt ook gedeeld met onze samenwerkingspartners.

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat deze gegevens zoveel mogelijk geheim blijven. Alle gegevens die wij verzamelen, worden bewaard in het Erasmus Medisch Centrum. Uw contactgegevens worden apart bewaard van uw studiegegevens. Alleen de twee onderzoekers en een medewerker van het onderzoeksbureau hebben toegang tot uw contactgegevens. De studiegegevens krijgen een code met letters en cijfers, dus uw naam staat er niet op. Alleen de onderzoekers kunnen zien welke studiegegevens bij u horen. Al uw gegevens worden beveiligd bewaard.

Een kopie van uw toestemming en de studiegegevens worden minimaal 15 jaar bewaard. Dit is nodig om de resultaten van de studie goed te kunnen laten controleren.

Dit onderzoek is goedgekeurd door de Medische Ethische Commissie van het Erasmus MC.

Meer informatie

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bekijken op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .
Als u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u die stellen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming van het Erasmus MC.
Telefoonnummer: 010-70 349 86
E-mailadres: functionaris.gegevensbescherming@erasmusmc.nl