De PIE-aanpak

De PIE-aanpak

De PIE-aanpak maakt gebruik gemaakt van een aantal kernelementen.

  1. Deelnemers worden actief uitgenodigd om mee te doen. Deze uitnodiging kan komen van vrijwilligers bij het buurtcentrum, de huisarts, een leefstijlcoach, de gemeente of anderen.
  2. Deelnemers gebruiken als e-health een online vragenlijst (de Persoonlijke Gezondheidscheck of Mijn Positieve Gezondheid) om inzicht te krijgen in hun eigen gezondheid. Hierbij is begeleiding bij het invullen beschikbaar wanneer dat gewenst is.
  3. In een persoonlijk gesprek wordt de uitslag van de online vragenlijst besproken door de deelnemer en de aanbieder van de aanpak. In dit gesprek is aandacht voor de behoeften en wensen van de deelnemer. Ook is er een brede kijk op gezondheid en factoren die een rol hierin kunnen spelen zoals stress en de sociale situatie. Samen wordt er gekeken naar wat passende vervolgstappen zouden kunnen zijn.
  4. Indien de deelnemer dit wenst, wordt er samen gekeken naar het lokale aanbod van zorg- en welzijn activiteiten. Als hier iets tussen zit wat passend is bij de deelnemer, zorgt de aanbieder van de aanpak voor een warme overdracht hiernaartoe.